Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020


CORIOLAN AUR SMARALD implementează, începând cu data de 01.07.2017, proiectul cu titlul “Creșterea competitivității SC CORIOLAN AUR SMARALD SRL prin investiții în echipamente și aplicații informatice specifice”, cod SMIS 112077. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și dezvoltării capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.


Scopul proiectului  este de a crește competitivitatea societății prin investiții în echipamente și programe informatice specifice și de a securiza astfel cota de piață.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

 1. Dezvoltarea unui flux tehnologic inovativ și performant, prin achiziția de dotări specifice;
 2. Creșterea cantității de verighete cu 10% și a numărului de inele de logodnă și de bijuterii la comandă cu 15% la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează proiectul, față de anul 2016;
 3. Crearea a două locuri de muncă pentru persoane din categoria celor defavorizate, pe pozițiile chimist și operator CNC.

Rezultatele așteptate  ca urmare a implementării proiectului sunt:

  ⚬ un flux tehnologic de fabricație performant, constând în 7 echipamente specifice pentru fabricarea bijuteriilor din metale prețioase și semiprețioase și cu pietre prețioase și semiprețioase;

  ⚬ un sistem fotovoltaic sinusoidal pentru producere de energie electrică din surse regenerabile;

  ⚬ dezvoltarea modulului de producție în sistemul ERP;

  ⚬ dezvoltarea magazinului on-line;

  ⚬ un certificat privind sistemul de management al calității producției realizate de tip ISO 9001:2015 implementat;

  ⚬ două locuri de muncă generate la nivelul localității, din categoria persoane defavorizate.


Valoarea totală  a proiectului este de 6.323.693,89 lei din care valoarea eligibilă este de 5.310.211,45 lei. Valoarea totală nerambursabilă este de 3.816.714,48 lei, din care 3.244.207,31 lei reprezintă contribuția FEDR iar 572.507,17 lei reprezintă contribuția națională. Perioada implementării proiectului este  41 luni, respectiv între data 01.01.2017 și data 31.05.2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  precum și către site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).